Ένα κείμενο 100 -140 λέξεις για τις συρόμενες εντοιχισμένες ντουλάπες. Αναφορά στη λέξη- κλειδί ‘συρόμενες εντοιχισμένες ντουλάπες’ 2-3 φορές μέσα στο κείμενο

Συρόμενες Εντοιχισμένες Ντουλάπες