Ένα κείμενο 100- 140 λέξεις για τις ξύλινες μπαλκονόπορτες. Αναφορά της λέξης-κλειδί ‘ξύλινες μπαλκονόπορτες’ 2-3 φορές μέσα στο κείμενο.

Ξύλινες Μπαλκονόπορτες Κατηγορία 1

Κείμενο 20- 30 λέξεις για αυτή την κατηγορία.